Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u ook verzekerd voor fouten waar niemand rekening mee houdt. Fouten maken is nu eenmaal menselijk.

Hoe zorgvuldig u de opdrachten voor uw cliënten ook uitvoert, een fout is natuurlijk niet altijd te vermijden. Wellicht gaat u er van uit de uw relatie met uw opdrachtgevers zo goed is dat alle problemen wel opgelost kunnen worden. Bij kwesties met een gering financieel belang zal dat ook waarschijnlijk prima lukken. Zijn de problemen of financiële gevolgen groot dan kunnen de goede contacten plots uitmonden in een tijdrovend en juridisch steekspel. De gevolgen van beroepsfouten zijn meestal niet te voorzien (en te overzien!). Zelfs

kleine fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Bescherming van uw spaargeld, uw eigen woning en het voortbestaan van bedrijf is dan ook erg wenselijk.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verhoogt u uw betrouwbaarheid als professionele zakenpartner, is eigenlijk onmisbaar en vaak verplicht.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Als (vrije) beroepsbeoefenaar loopt u altijd het risico bij de uitvoering van uw werkzaamheden een fout te maken. Door gewijzigde regel- en wetgeving alsmede een steeds verder toenemende claimbewustheid dienen opdrachtgevers vaker en sneller claims in. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking die u zekerheid geeft, zowel in uw rol als professionele zakenpartner als voor het voortbestaan van uw bedrijf. Wij bieden u passende oplossingen in aansprakelijkheidsverzekeringen voor nagenoeg alle beroepen. Wij kunnen bemiddelen voor alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.

Wat dekt de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheid voor schade die uw opdrachtgevers en derden lijden als gevolg van uw fouten door de uitoefening van uw bedrijf. Wij hebben het hier niet over het omstoten van een vaas bij een van uw relaties. Dergelijke materiële schades zijn meestal gedekt onder een normale aansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van een foute berekening of een verkeerd advies. De fout moet wel gerelateerd zijn aan uw werkzaamheden. Als u als architect een fout advies geeft betreffende een verbouwing dan valt dit onder uw werkzaamheden. Als u hetzelfde doet maar u bent makelaar dan bent u niet verzekerd. Een bouwkundig advies behoort niet tot uw werkzaamheden. Met een dergelijke verzekering beschermt u uw vermogen. Niet alleen de fouten die u zelf maakt zijn verzekerd, ook de fouten voor wie u verantwoordelijk bent.

De rechtsbijstand functie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de kosten van een schade waarvoor een opdrachtgever u aansprakelijk stelt, zijn verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook de vaak erg hoog oplopende juridische kosten van het verweer vallen onder de verzekeringsdekking. Of een claim nu terecht is of niet terecht, de juristen van de verzekeraar geven u advies en verlenen andere vormen van juridische bijstand. Ook de kosten van een advocaat indien deze ingeschakeld moet worden, zijn voor rekening van de verzekeraar.

Voorbeeld 1 – Voorkomen is beter dan genezen

De familie Van Vleuten komt er bij de verbouwing van hun zojuist gekochte woning achter dat in het plafond asbest is verwerkt. Hun makelaar had wel asbest geconstateerd in de stookruimte en hij had hieruit moeten concluderen dat er op andere plekken in de woning wellicht ook asbesthoudend materiaal was verwerkt. Hij had de familie Van Vleuten moeten waarschuwen. Omdat de makelaar dit heeft nagelaten heeft hij niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en handelend makelaar verwacht zou mogen worden (zorgvuldigheid dienstverlener). De verzekeraar vergoedt ruim €100.000.

Voorbeeld 2 – Ontslag met vergaande financiële gevolgen

Een managementadviseur krijgt de opdracht van onderneming X om haar financieel te adviseren. Onderneming X verkeert in financiële problemen en hij adviseert om via gedwongen ontslagen zoveel mogelijk kosten te besparen. Hij vergeet hierbij helaas om rekening te houden met de kantonrechtersformule waardoor hij geen besparing realiseert maar een enorme extra kostenpost. De verzekeraar vergoedt bijna €50.000.

Voor wie is de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verplichting voor de volgende beroepen: Notarissen, advocaten, makelaars (NVM, VBO), architecten (BNA), certificerend actuarissen en accountants (RA en AA). Ook ingenieurs, interim-managers, marketingbureaus, organisatieadviesbureaus, ICT-bedrijven, reisbureaus, en vele andere (vrije) beroepsbeoefenaars kunnen profiteren van onze uitgebreide aanbod.

Omdat wij voor alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars kunnen bemiddelen, kunnen wij voor nagenoeg elke beroepsgroep een passende verzekering aanbieden.

Voorbeeld 3 – Klein foutje, grote gevolgen

Een ICT-bedrijf krijgt een opdracht om een automatiseringssysteem in te voeren bij een klant zodat de bedrijfsprocessen op elkaar afgestemd kunnen worden. Na ruim een half jaar blijkt het systeem nog steeds niet te werken volgens de specificatie van de opdracht en het ICT-bedrijf wordt onaangenaam verrast met een forse schadeclaim. Uit het daarop volgende onderzoek blijkt dat het betreffende

ICT-bedrijf in de door haar geschreven programmatuur een fout heeft gemaakt waardoor de alles is misgelopen. De betreffende verzekeraar keert een vergoeding van ruim €50.000 uit.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

  • Beschermt uw spaargeld, eigen woning en ander vermogen
  • Beschermt het voortbestaan van uw bedrijf
  • Regelt en betaalt de juridische bijstand
  • U komt over als een betrouwbare en professionele zakenpartner
  • Ook voor ZZP-ers van belang!

Er wordt vaak gedacht dat goed opgestelde leveringsvoorwaarden een goede bescherming bieden, dit gaat echter niet altijd op. Als uw opdrachtgever het niet eens is dat u de kwestie afwijst onder verwijzing naar de leveringsvoorwaarden dan kan hij of zij altijd nog naar de rechter. Indien de rechter uw leveringsvoorwaarden niet van toepassing verklaart omdat hij het niet eens met hetgeen opgenomen in de leveringsvoorwaarden, dan wordt deze ontbonden en kunt u geconfronteerd worden met hoge kosten. Hieronder vallen ook de advocaatkosten. Het honorarium van de advocaat kan zomaar enige jaarpremies van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaan. De kosten van verweer zijn verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zelfs tot boven de verzekerde som

Wenst u meer informatie of u wil graag een premieberekening / offerte ontvangen dan mag u ons natuurlijk altijd bellen of e-mailen. Wij zullen dan samen met u op zoek gaan naar een passende dekking!