Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 

Bescherming persoonlijke aansprakelijkheid. Als bestuurder van een vereniging, stichting, bv of een vereniging van eigenaren kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen, kan het de nodige verweerkosten met zich mee brengen. Met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen kunt u zich hiertegen eenvoudig en voordelig beschermen.

Hieronder staan enkele schadevoorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid en verder onderaan treft u veel gestelde vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan

Uitbreiding kantine Atletiek vereniging

De kantine van atletiekvereniging “Snel als de wind” heeft zijn beste dagen gehad en is toe aan een grondige verbouwing. De voorzitter heeft van de algemene ledenvergadering toestemming gekregen om de bouw te laten aanvangen. De aannemer laat er geen gras over groeien en maakt aanzienlijke kosten. Als vervolgens blijkt dat er veel meer mis is met het pand dan aanvankelijk werd gedacht, is het einde zoek en de kosten lopen helemaal uit de hand. De vereniging blijkt niet over genoeg geld te beschikken en kan de verplichtingen uit het contract met het bouwbedrijf niet nakomen. Het bouwbedrijf stelt een claim in tegen zowel de penningmeester als de voorzitter en beiden worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had hier goed uitkomst kunnen bieden en kunnen voorkomen dat de bestuurders er financieel aan onderdoor zouden gaan.

Boekhouding onvolledig

Schoonmaakbedrijf C-lean BV ondervindt al geruime tijd behoorlijk zware concurrentie van een lokaal schoonmaakbedrijf. Na een tijd wordt besloten het bedrijf te staken en vraagt zelf faillissement aan. Uit boekenonderzoek constateert de curator dat deze op enkele punten niet volledig is c.q. niet klopt. Volgens de wet staat hiermee vast dat er sprake is van “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Zodra daar sprake van is, geldt er een omgekeerde bewijslast, waarbij de bestuurders maar moeten aantonen dat het faillissement helemaal niet het gevolg is van het vaststaande onbehoorlijk bestuur. De bestuurders van C-lean BV kunnen dit niet aantonen niet aan de bewijsopdracht voldoen en worden door de curator in hun privévermogen aangesproken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering had men zich hiertegen kunnen verdedigen

Wereldruiterspelen

Enkele jaren geleden waren de Wereldruiterspelen een sportief en commercieel succes. Financieel bleek het uiteindelijk allemaal niet zo’n succes. Er bleek aan het einde van het evenement een tekort te zijn van 7.000.000,- gulden. Tegen de 3 bestuurders van de Stichting Wereldruiterspelen werd toen een rechtszaak aangespannen waarin hen onbehoorlijk bestuur werd verweten en waarin zij dus persoonlijk aansprakelijk werden gesteld voor alle geleden schade.

Vermogensonttrekking dochtermaatschappij

De zaken van Holdingmaatschappij C-Leasing B.V. lopen goed maar bij een dochterbedrijf loopt het minder doordat een aantal grote opdrachten op het laatste moment werden geannuleerd. Het dochterbedrijf staat aan de rand van de afgrond. Om het vermogen van de dochtermaatschappij veilig te stellen, onttrekt de holdingmaatschappij een groot deel van het vermogen van de dochter. Als de dochtermaatschappij uiteindelijk failliet gaat, krijgt de curator ook lucht van de onttrekking die op het laatste moment heeft plaatsgevonden. De bestuurders van de holding worden door de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

Een voetbalvereniging laat 4 kunstgrasvelden aanleggen.

Wat de vereniging helaas niet weet is dat de leverancier er financieel gezien al heel wat jaren niet rooskleurig voor staat. Drie maanden later blijkt dat de leverancier van de grasvelden failliet is verklaard. De kunstgrasvelden worden niet geleverd en de vereniging kan fluiten naar de aanbetaling van EUR 35.000,–. De vereniging stelt het 3-koppige bestuur aansprakelijk, omdat zij de kredietwaardigheid van de leverancier onvoldoende onderzocht heeft. De bestuursleden zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk in hun privévermogen.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor :

BV’s

 

Verenigingen en stichtingen

 

Verenigingen van Appartementseigenaren