Pakket VVE

Eigenaren van woningen die met elkaar in een appartementencomplex wonen, zijn wettelijk verplicht een Vereniging van Eigenaren (VvE) op te richten. Deze regelt alle gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Een van die belangen is het sluiten van een verzekering. Een toelichting aan de hand van acht vragen.

Waarom is het belangrijk om een verzekering af te sluiten als VvE?

Er zijn inmiddels zo’n 110.000 VvE’s in Nederland. Zij zijn verplicht om een gebouwenverzekering af te sluiten. Veel VvE’s kiezen er ook voor om naast een gebouwenverzekering ook een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dit is niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden.

Zijn er nog meer aspecten van belang?

Een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak vergeten, maar is zeker ook van belang. Die beschermt bestuurders van een VvE wanneer ze aansprakelijk worden gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van hun functie. Zij zijn verantwoordelijk voor het nemen en uitvoeren van beslissingen. Ondanks hun inzet kunnen ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur, zelfs wanneer de functie onbetaald wordt vervuld. Ook in hun privévermogen. Met een verzekering waarin ook bestuurdersaansprakelijkheid is opgenomen, is het bestuur uitstekend verzekerd.

Welke zaken worden er gedekt door de verzekering?

Het VvE Pakket bestaat uit een gebouwenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Bovendien zijn er een aantal extra dekkingen. Zoals glas, gemeenschappelijke eigendommen. Eigenaren kunnen de meerwaarde van interne verbouwingen verzekeren tegen het gunstige tarief van de gebouwenverzekering.

Hoe wordt bepaald of de verzekering voldoende dekking biedt?

Wij helpen u als VvE graag bij het bepalen van de dekking en andere aspecten die met verzekeringen te maken hebben, zoals, niet onbelangrijk: de afhandeling van schade.

Heeft het zin voor een kleine VvE, rond de 3 appartementen, om zo’n verzekering af te sluiten?

Elke VvE is verplicht om een gebouwenverzekering af te sluiten. En ongeacht hoe klein een VvE is, het is van belang om ook een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering af te sluiten en een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Een VvE heeft een verantwoordelijke taak en tal van zaken vragen om aandacht. Het is daarom van belang dat zaken als verzekeringen goed zijn geregeld.

Zit er verschil in een collectieve verzekering voor nieuwbouw en oudbouw?

Voor gebouwen ouder dan tien jaar is de premie van de Gebouwenverzekering iets hoger. Voor de overige verzekeringen maakt de leeftijd van het gebouw niet uit voor het bepalen van de premie.

Meer weten over de verzekeringen voor de Vereniging van Eigenaren?

Bel ons gerust voor vrijblijvende informatie: 0548-626323 of maak hiernaast vrijblijvend een berekening. Tevens heeft u hier de mogelijkheid om uw verzekering af te sluiten.

Vanaf 1 juli 2008 hebben alle Verenigingen van Eigenaars de wettelijke verplichting om zich in te schrijven in het handelsregister van de KvK. Tot en met 31 december 2009 hebben de VvE’s de tijd om aan hun inschrijvingsplicht te voldoen en mogelijke boetes te voorkomen. Een VvE die is opgericht na 1 juli 2008 is direct inschrijfplichtig vanaf het moment van oprichting. In 2009 zijn de meeste Verenigingen van Eigenaars aangeschreven door de KvK’s. Echter, niet alle VvE’s hebben een mailing ontvangen. Bovendien zijn sommige mailings niet naar het bestuur gestuurd maar naar een bewoner. De volgende gegevens moeten bij de inschrijving doorgegeven worden: De officiële naam van de VvE (opgenomen in de splitsingsakte), het post- en bezoekadres, de datum van oprichting van de VvE, de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder, de datum waarop hij/zij in en uit functie is getreden en zijn/haar bevoegdheid de VvE alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Gevolgen niet (op tijd) inschrijven: Niet ingeschreven staan na 1 januari 2010 is een economisch delict Daarnaast is de verwachting dat banken VvE’s om een uittreksel uit het handelsregister zullen vragen als de VvE bijvoorbeeld een bankrekening wil openen of de tekenbevoegdheid wil wijzigen Inschrijving van de VvE heeft voor eigenaren ook een voordeel. Een potentiële koper heeft duidelijkheid over de status en de reserves van de VvE, wat een koopprijs positief kan beïnvloeden.