Werknemersschadeverzekering

 

Wat is een werknemersschadeverzekering? Een werknemer kan tijdens werktijd, thuiswerk, woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een personeelsuitje een ongeval overkomen. De werkgever behoort de risico’s te kennen die zijn werknemers lopen binnen en rondom hun werk. De werkgever moet proberen ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, maar in het kader van het goed werkgeverschap kan de situatie zich voordoen dat de werkgever de schade toch moet betalen ook al had de werkgever het ongeluk niet kunnen voorkomen.

De werknemersschadeverzekering verzekert werknemersschade als gevolg van ongevallen die op de één of andere manier werk gerelateerd zijn en die niet onder de standaard AVB gedekt zijn.

Ook uitzendkrachten en stagiairs vallen in de meeste gevallen onder de dekking van deze verzekering.

Welke risico’s dekt een werknemersschadeverzekering? Een werknemersschadeverzekering biedt de werknemer een uitgebreide ongevallendekking voor werk gerelateerde ongevallen. Deze verzekering kan gezien worden als een aanvulling op de standaard AVB-dekking en voorzieningen die geen (volledige) dekking bieden. De werknemersschadeverzekering vergoedt – tot de verzekerde bedragen – de geleden schade als gevolg van een ongeval.

Bel of mail, wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.